GDPR

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která nabývá účinnosti již 25. května 2018V České republice nahradí dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajůHlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty lidí. Rovněž dochází k přesnějšímu stanovení povinností správců a výraznému zvýšení sankcí za jejich porušení.

Dopad tohoto zákonného opatření je i na stávající a nově zřizované kamerové systémy!

 

Pomůžeme Vaší firmě s adaptací stávajícího kamerového systému nebo Vám nainstalujeme zcela nový kamerový systém tak, aby jeho technické a bezpečnostní parametry byly zcela v souladu s platnou legislativou.

 

Proč je zapotřebí zlegalizovat kamerový systém?

 • je třeba, aby váš kamerový systém byl provozován v souladu se zákonem
 • provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů
 • GDPR zavádí nový sazebník sankcí při nezákonném sběru osobních údajů (až desítky milionů Kč)
 • předejdete možným komplikacím při řešení sporů například se zaměstnanci či klienty
 • provedeme audit bezpečnosti vašeho kamerového systému z bezpečnostního a technického hlediska, stejně jako z pohledu nově platných zákonů a nařízení
 • umístění, směrování a záznam z kamer budou auditovány v souladu se zákonem a GDPR.

Co je obsahem naší služby?

 • zmapování stávajícího stavu kamerového systému dle GDPR (tištěná a elektronická verze)
 • návrh a doporučení konkrétních opatření v souladu s GDPR:

        - z hlediska technického zabezpečení záznamů

        - z hlediska umístění kamer

        - z legislativního hlediska provozu

 • vypracování dokumentace ve vztahu k zaměstnancům
 • pomoc s registrací kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • pomoc s vypracováním dokumentace k vašemu kamerovému systému
 • dodání výstražných samolepek pro označení prostorů snímaných kamerovým systémem.